Dohoda európskych lídrov na čiastočnom embargu na dovoz ruskej ropy je niečo, čo síce rapídne zníži nákup ruskej ropy v Európskej únii, možno čiastočne zníži aj príjmy Ruskej Federácie z predaja ropy v zahraničí, ale bohužiaľ určite nezabráni Rusku pokračovať vo vojne na Ukrajine. Cena ropy totiž pôjde hore a tým aj príjmy Moskvy z jej predaja a navyše Rusko dokáže alternatívnych kupcov svojho čierneho zlata nájsť o dosť ľahšie ako napríklad alternatívnych nákupcov svojho plynu.

Na druhej strane sa tento krok, o ktorý už dávno žiadala úniu Ukrajina a po ktorom volali viacerí európski lídri, určite prejaví nárastom cien v EÚ za ropné produkty ako nafta, benzín alebo kerosín. A to je cena, ktorú bude musieť EÚ a jednotlivé vlády zaplatiť cez rôzne daňové a sociálne kompenzácie.

Inak by túto cenu museli zaplatiť iba občania, čo by spravodlivé nebolo. Dúfam, že nikto ani slovenská vláda nechce oveľa viac trestať našich občanov ako samotné Rusko.

Ale to nie je všetko. Podľa šéfa Európskej agentúry pre energiu Fatiha Birola sa ale čoskoro môže stať, že v niektorých štátoch nebude benzínu alebo nafty dostatok, čo by bolo ešte horšie.

Prečo to všetko píšem? Pretože práve toto opatrenie je súčasťou šiesteho balíka sankcií, ktorými chce EÚ motivovať Rusko, aby skončilo boje na Ukrajine a stiahlo svoje vojská domov. Je pochopiteľné a určite správne, že sa EÚ snaží prispieť k tomu, aby sa nezmyselné zabíjanie na Ukrajine skončilo, ale toto opatrenie môže nakoniec viac poškodiť EÚ (najmä štáty ako Slovensko) ako samotné Rusko.

Pripomínam, že EÚ už rozhodla o embargu na dovoz ruského uhlia s platnosťou od tohto augusta a niektorí európski lídri už teraz volajú po zavedení embarga aj na dovoz ruského plynu, čo ale bude v iných štátoch zasa oveľa ťažšie priechodné.

V prípade dohodnutého embarga na dovoz ropy, by sa čoskoro mal tento zákaz začať uplatňovať na dovoz ruskej suroviny tankermi a dokonca tohto roka aj na severnejšiu vetvu ropovodu Družba, z ktorej čerpá najmä Poľsko a Nemecko. Maďarský premiér Viktor Orbán, ktorý túto dohodu dlho blokoval, vybojoval ale na ropu z južnejšej vetvy Družby výnimku, čím veľmi pomohol aj Slovensku a Českej republike. Slovensko bude môcť aj naďalej (uvidíme dokedy) ruskú ropu dovážať a aj spracúvať, hoci to už možno bude môcť robiť iba pre vlastný trh.

Uvidíme ako sa toto embargo bude nakoniec uplatňovať a najmä ako sa bude uplatňovať zákaz reexportu výrobkov z ruskej ropy, ktorý sa veľmi citlivo dotkne aj bratislavského Slovnaftu.

Z Bruselu, kde sa teraz zaoberáme najmä emisnými povolenkami a tzv.uhlíkovým clom a kde sa zajtra vo výbore pre priemysel a energetiku schvaľovať moja legislatívna správa o revízii zdaňovania elektriny a energetických produktov, všetkým želám pekný a pokojný večer.