Aj na veľmi milé a konštruktívne stretnutie s veľvyslancom Francúzskej republiky Christophom Leonzim v jazyku Moliera som využil včerajší a dnešný pracovný pobyt v Bratislave. Tento rozhovor ma len utvrdil v presvedčení, že potenciál ekonomickej a kultúrnej spolupráce s druhým najväčším členským štátom EÚ sa doteraz ani zďaleka nevyužil. Pritom práve francúzsky ambasádor robí pre to, čo môže, a je nepochybne jedným z najaktívnejším európskych diplomatov na Slovensku.
O situácii na Slovensku v súvislosti so zavedením kontroverzne vnímaných zelených certifikátov (tzv.kovid pasov) som včera v Bratislave diskutoval so zástupcami agentúr cestovného ruchu, ktorí ju hodnotia veľmi negatívne. Pravdou určite je, že aj keď hlavnou pohnútkou zavedenia týchto osvedčení bolo uľahčenie cestovania pred letnou sezónou a plné obnovenie voľného pohybu v rámci Schengenu, fáza realizácie odkrýva viaceré problémy, na ktoré som upozorňoval aj v EP od začiatku a pre ktoré som sa aj pri hlasovaní o týchto kovid pasoch zdržal hlasovania.
Opäť zdôrazňujem, že kovid pasy nemôžu vytvárať základ pre žiadnu diskrimináciu tých, ktorí sa nemohli alebo aj z vlastných obáv zaočkovať nedali.