“Keď raz poviem, že chcem odísť, mal by som byť na to pripravený”

“Proces odchádzania z EÚ nie je jednoduchý. Únia ukázala, že sa vie pripraviť, britská vláda nedokázala vo vlastnom parlamente presadiť ani dohodnutú dohodu a brexit sa tretíkrát odložil. Boli by sme radi, keby sa kauza brexit skončila a mohli by sme sa konečne zaoberať problémami, ktoré zaujímajú našich ľudí.”

V diskusii som zdôraznil aj výzvy spojené s prechodom na novú ekonomiku, nevyhnutnosť zachovania sociálneho modelu, to znamená, aby sa táto transformácia uskutočňovala bez znižovania životnej úrovne a sociálnych práv širokých vrstiev obyvateľstva.

V súvislosti so zložitosťou nachádzania akceptovateľných a efektívnych riešení týkajúcich sa migrácie som poukázal na doležitosť uplatňovania princípu dobrovoľnosti a možnosti štátov vybrať si, akým spôsobom budú na realizácii prijatého rozhodnutia participovať.

Hovorili sme sa aj o pripravovanom rozpočte EÚ, prioritách viacročného finančného rámca a mnohých ďalších témach.

Link na záznam z diskusie: www.rtvs.sk/televizia/archiv/14036/202198

 

3. november 2019