Aj keď prechod k obnoviteľným zdrojom energie a zvýšenie energetickej účinnosti je z dlhodobého hľadiska iste najlepším spôsobom ako nielen znížiť emisie skleníkových plynov, ale aj ako predchádzať takýmto cenovým šokom energií v budúcnosti, vzniknutú situáciu musíme riešiť teraz. d Do tzv. energetickej chudoby môže padnúť až 80 miliónov Európanov. To je absolútne zlyhanie energetickej politiky EÚ.
Je jasné, že hlavná ťarcha, ako pomôcť tým najzraniteľnejším leží na pleciach národných vlád a aj slovenská vláda má na to k dispozíciii obrovské peniaze zo zdrojov únie, aj samotná EÚ musí tentoraz rýchlo reagovať. A to oveľa rýchlejšie ako to bolo v prípade prepuknutia kovidu, keďže zima klope na dvere a ľudia potrebujú účinné riešenia hneď. V rámci môjho vystúpenia na rokovaní pléna v Štrasburgu som predložil viacero návrhov, čo by sme mali na úrovni EÚ urobiť a ako by sme mohli pomôcť aj samotným vládam. Tu spomeniem aspoň niektoré:
  • Veľké výnosy z obchodovania s emisnými povolenkami v rámci systému ETS by sa mali využiť najmä na boj proti energetickej chudobe. Musíme umožniť štátom, aby tieto výnosy, ktoré v poslednom čase veľmi rástli, keďže rástla aj cena povoleniek, využili na kompenzácie pre najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov
  • Musíme znížiť závislosť na dovoze fosílnych palív, najmä zemného plynu a je jedno, z akého zdroja sú, tu nejde len o Rusko. Závislosť od dovozu plynu môžeme znížiť podporou domácej produkcie nízkouhlíkových plynov ako je biometán alebo vodík a priblíži nás to zároveň k plneniu naších dekarbonizačných cieľov.
  • Musíme posilniť našu energetickú bezpečnosť, t.j. zvýšiť naše rezervy plynu v zásobníkoch, a to tým, že to budeme priamo požadovať aj od všetkých štátov a obchodníkov s plynom na našom trhu. Dostatočné zásoby plynu by mali byť poistkou proti prílišnému rastu cien aj do budúcnosti.
  • Pokiaľ ide o zvyšujúce sa ceny elektrickej energie, tu si treba priznať, že to nie je spôsobené iba prepojenosťou cien za plyn, ale ukazuje sa, že aktuálny odchod od jadra napríklad v Nemecku nebol asi najlepším riešením. Jadro neprispieva k produkcii CO2 a jeho náhrada obnoviteľnými zdrojmi na báze slnka a vetra je veľmi nespoľahlivá. Potom dochádza k paradoxom, že elektrinu treba vyrábať v uhoľných elektrárňach, čo len zvyšuje ceny emisných povoleniek a prispieva k strmému rastu cien. Aj keď mnohí jadro odmietajú, v štátoch ako Slovensko by bolo chybou sa ho rýchlo vzdávať.