Počas diskusie k 30. výročiu Nežnej revolúcie som vystúpil s nasledovným príspevkom v pléne EP v Štrasburgu.

Sloboda prejavu, zhromažďovania sa, cestovania, podnikania, ale hlavne slobodné voľby sú výdobytkami Nežnej revolúcie a demokratických zmien v srdci Európy. Osobne som rád, že sme v roku 1989 odzvonili „komunistickému“ režimu, ktorý najmä v 50-rokoch krvavo potláčal slobody a aj neskôr dusil mnohých ľudí len za to, že vyjadrili svoj názor. Som rád, že aj vďaka Nežnej revolúcii sme sa neskôr stali súčasťou Európskej únie.

Treba však povedať, že nie všetky očakávania ľudí sa podarilo naplniť. Mnohí stratili prácu, kúpyschopnosť a ani v súčasnosti nie je dôstojné bývanie samozrejmosťou.

Podľa mnohých sa nenaplnili sľuby, že nedôjde k zdražovaniu, prepúšťaniu zo zamestnania, či k výpredaju strategických odvetví priemyslu a energetiky.

Aj preto by som bol rád, keby sme toto okrúhle výročie popri oslavách využili aj na debaty naprieč politickým spektrom o tom, ako účinnejšie bojovať s korupciou, ako zvyšovať vymáhateľnosť práva a najmä ako posilňovať sociálne vymoženosti, jedným slovom ako robiť celú Európsku úniu lepším miestom pre život.

Veď dialóg bol jednou z priorít aktérov Nežnej revolúcie.

25. november 2019