19. február 2020

Plyn bude v prechodnom období zohrávať úlohu pri postupnej dekarbonizácii európskeho priemyslu, energetiky a dopravy, ale aj z hľadiska využiteľnosti infraštruktúry pri prechode na zelené zdroje ako je biometán či vodík.
Plynárenské projekty preto majú právo figurovať na novom 4. zozname projektov spoločného záujmu, ktorý som v hlasovaní podporil.

Námietka niektorých poslancov proti schváleniu tohto zoznamu, keďže podľa nich prehlbuje závislosť od fosílnych palív, v hlasovaní neuspela a väčšina poslancov hlasovala za 4. zoznam. Námietkou sa totiž jej autori zhodli na probléme, nie však na riešení.

Berúc do úvahy ambiciózne klimatické ciele a nevyhnutnosť prechodu na obnoviteľné zdroje, bude nutné postupne znižovať zastúpenie plynu ako fosílneho paliva v energetickom mixe. Treba však uviesť na pravú mieru, že nový 4. zoznam narozdiel od aktuálne platného 3. zoznamu obsahuje o 40% menej plynárenských projektov a jeho neschválenie by dokonca znamenalo návrat k aktuálnemu zoznamu, ktorý je v kontexte klimatických cieľov menej akceptovateľný.

Viac v článku na webe portálu Euractiv ▶️ https://euractiv.sk/…/zelena-pre-plynarenske-projekty-slov…/