Do nabitého programu tohtomesačnej – v Bruseli asi poslednej – plenárnej schôdze som sa ihneď zapojil po náročnej ceste sem vystúpením k dôležitej úlohe, ktorú môže vodík zohrať v nevyhnutnej energetickej transformácii európskej ekonomiky.
Áno, zdá sa, že pokiaľ nenastane nič nepravdepodobné, tak ďalšie “veľké plenárky” počnúc júnom sa po takmer po jeden a pol ročnej prestávke spôsobenej pandémiou koronavírusu budú opäť konať v alsaskej metropole.
Samozrejme, všetky ostatné formáty parlamentných schôdzí europarlamentu budú naďalej v Bruseli, kam už lieta aj čoraz viac lietadiel, aj keď stále nie sme na úrovni obdobia spred pandémie.
Som veľmi rád, že na tomto pléne konečne definitívne odhlasujeme legislatívu potrebnú na vytvorenie Fondu spravodlivej transformácie, ku ktorej tvorbe som prispel ako tieňový spravodajca v našom výbore pre energetiku a priemysel aj úspešným presadzovaním toho, aby žiadne prostriedky z tohto fondu sa štátom ako Slovensko neodčítali z obálky štrukturálnych fondov.
Investovanie peňazí z tohto fondu musí umožniť, aby transformácia regiónov ako je Horná Nitra nebola iba zelená, ale aj sociálne spravodlivá a nemala za dôsledok vytvorenie armády nových nezamestnaných a vyššie ceny energie.
V parlamente budeme rokovať aj o národných plánoch obnovy, ktoré do Bruselu poslali vlády členských štátov EÚ a Slovenska a ktoré by okrem úspešného reštartu ekonomiky po pandémii mali umožniť ľahšiu modernizáciu celej našej spoločnosti a menej bolestivý prechod na zelenšiu a digitálnejšiu ekonomiku.
Nevyhneme sa samozrejme ani krízy napätej situácii na Blízkom východe, Turecku a vakcinačnej stratégii, vrátane možnosti zrušenia patentov na vakcíny proti ochoreniu COVID-19, za čo sa aj ja silno vyslovujem.
Z budovy europarlamentu, nazývanej kedysi domácimi Belgičnami Caprice des Dieux (rozmar bohov, na fotografii za mnou) Vám prajem príjemný, aj keď daždivý večer v kruhu Vašich blízkych.