Podľa nového návrhu Európskej komisie by sme mali dostať nielen viac na prekonanie hospodárskej krízy spôsobenej koronavírusom, ale aj na dekarbonizáciu našej ekonomiky a energetiky. Teším sa tomu o to viac, že za zvýšenú finančnú podporu prechodu na zelenšiu ekonomiku som sa ako tieňový spravodajca k Fondu pre spravodlivú transformáciu tvrdo zasadzoval.

Prechod na zelenšiu ekonomiku je totiž nevyhnutný a dotkne sa všetkých členských štátov, regiónov a sektorov, ale nie všetky majú rovnakú východiskovú pozíciu a nie všetky budú touto transformáciou rovnako zasiahnuté. Túto dekarbonizáciu ale nemôžu zaplatiť občania zvýšenými daňami alebo zvýšenými cenami za energiu a tovary. Okrem päťnásobného zvýšenia celkovej obálky pre tento fond, konkrétne pre Slovensko zo 162 miliónov EUR na 954 miliónov, prišla Európska komisia aj s ďalšími pozitívnymi úpravami, za ktoré som v mojom Výbore EP pre priemysel a energetiku bojoval, stále bojujem, a ktoré sú dobrou správou pre Slovensko.

Čaká nás ale ešte dlhá cesta, aby sa to stalo skutočnosťou, pretože okrem nás v europarlamente musia celú legislatívu schváliť aj členské štáty. Ak sa to podarí, tak navýšené prostriedky z tohto nového fondu nám pomôžu naštartovať aj koronakrízou spomalenú ekonomiku, podporiť výstavbu energeticky účinných budov, čistejšiu dopravu, ale aj vytvoriť nové a udržateľné pracovné miesta a zamedziť prehlbovaniu energetickej chudoby.

ŽIADNE POVINNÉ PRESUNY DO FONDU ZO ŠTRUKTURÁLNYCH FONDOV: To znamená, že menej rozvinuté regióny sa nemusia báť, že by prišli o tieto peniaze.

NIELEN PRE UHOĽNÉ REGIÓNY: podporu na prechod na zelenšiu ekonomiku by mali dostať nielen regióny s uhoľnými elektrárňami, ale peniaze by mali ísť aj na transformáciu ďalších energeticky náročných odvetví priemyslu.

PODPORA ZAMESTNANOSTI A VYTVÁRANIE NOVÝCH PRACOVNÝCH MIEST: treba podporiť nielen preškolovanie ľudí, ktorí kvôli transformácii prídu o prácu, alej aj financovať pomoc pri hľadaní práce a vytváranie nových pracovných miest.

VÝRAZNÁ PODPORA MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV: pretože tie sú chrbtovou kosťou našej ekonomiky, zamestnávajú viac ako 75% všetkých zamestnancov. Fond preto bude podporovať existujúce podniky, vznik nových firiem a start-upov.