Gratulujem Marošovi Šefčovičovi k opätovnému získaniu postu podpredsedu Európskej komisie, čo je už tretíkrát za sebou. Nebude síce priamo zodpovedať za konkrétne ekonomické portfólio, či už za energetiku, priemysel, alebo digitálny vek, bude ale popri vzťahoch medzi jednotlivými inštitúciami EÚ sledovať a riadiť dlhodobé mega trendy, od ktorých závisí zachovanie konkurencieschopnosti európskej a tým aj slovenskej ekonomiky.

Ja ako poslanec pôsobiaci vo výbore EP pre priemysel, výskum a energetiku by som takisto bol ešte radšej, keby nominant Slovenska získal jedno z týchto portfolií, ale identifikovať, určovať a presadzovať rozhodujúce trendy v ekonomike je takisto veľkou výzvou a šancou nielen pre podpredsedu EK Maroša Šefčoviča, ale veľký úžitok z toho môže mať aj Slovensko, jeho ekonomika, slovenské podniky a zamestnanci.
V čase digitálnej a klimatickej revolúcie sú to práve nové technológie, 5G, umelá inteligencia, obnoviteľné zdroje energie, kde ak sa EÚ a s ňou aj Slovensko presadí, bude to pre nás všetkých znamenať šancu na prosperujúcu, sociálne vyrovnanejšiu a ekologickejšiu ekonomiku. Bude to šancou na to, aby sme nielen nezaostali za Čínou, USA, ale naopak stali sa svetovými lídrami. Preto tí, ktorí nazvali Maroša Šefčoviča “Mister Future”, asi nepreháňajú.

Pokiaľ ide o tzv. inštitucionálne vzťahy, tu bude dôležité, aby sa Marošovi podarilo posilniť vzťahy medzi Euróskou komisiou a Európskym parlamentom, kde sa po voľbách oveľa ťažšie presadzuje prijímanie dobrých rozhodnutí. Dá sa povedať, že aj keď Maroš Šefčovič je len jedným z ôsmich podpredsedov EK a nedostal sa medzi troch tzv. výkonných podpredsedov, možno aj vzhľadom na jeho profesionálne skúsenosti a doterajšiu výkonnosť povedať, že je určite schopný zo svojho postu vyťažiť maximum nielen pre Európsku komisiu, ale aj pre Slovensko a jeho občanov.

EÚ si dala obrovské ciele. Napriek tomu, že chce veľa investovať do toho, aby sa stala skleníkovo neutrálnou už v roku 2050 a nechce oklieštiť svoj unikátny sociálny model, dáva si za cieľ byť konkurencieschopnou Číne, USA a ďalším. Aby sa tak stalo, potrebuje inteligentné strategické vízie a Maroš Šefčovič dostal šancu ich určovať.

10. september 2019