Namáhavé a dlhé rokovania, ale podarilo sa. Dohoda o predĺžení roamingových služieb, ktorú sme dosiahli pred 02:00 v tejto noci, zlepší podmienky využívania mobilného telefónu našimi občanmi v rámci celej Európskej únie. Zároveň všetkým aktérom, od regulátorov až po operátorov umožní vhodne reagovať na ďalší vývoj v telekomunikačnom sektore.
Ako hlavný vyjednávač za sociálno-demokratickú frakciu som veľmi rád, že touto dohodu ponúkame našim občanom darček pod vianočný stromček v podobe predĺženia voľného roamingu, a to vo vyššej kvalite a za ešte lepších podmienok ako tomu bolo doteraz.
Teší ma, že sa touto dohodou podarilo odstrániť pretrvávajúce formy diskriminácie. Dohoda by mala garantovať rovnakú kvalitu služieb, na akú sú ľudia zvyknutí doma. Ani Slovákovi by sa tak už nemalo stávať, že sa na dovolenke v zahraničí stretne s nižšou kvalitou spojenia. Zákazník z akejkoľvek európskej krajiny bude mať garantovaný aj bezplatný prístup k núdzovým službám.
Dohoda zaväzuje operátorov poskytovať potrebnú flexibilitu voči zákazníkom v prípade nepredvídateľných situácií akou je pandémia covid 19.
Najspornejším bodom ťažkých a dlhých rokovaní medzi nami a členskými štátmi bolo zastropovanie maximálnych sadzieb na veľkoobchodné ceny, účtované v procese roamingu za prenos dát medzi operátormi. Nakoniec sa nám podarilo dosiahnuť dohodu na postupnom až dvojnásobnom znížení týchto sadzieb, čo privítajú najmä menší operátori.