Aktivovanie Európskeho mechanizmu civilnej ochrany bolo prvou reakciou inštitúcií EÚ v snahe pomôcť členským štátom v boji proti šíreniu nového koronavírusu z Číny. Prostredníctvom tohto mechanizmu môže EÚ poskytovať pomoc občanom EÚ v núdzi kdekoľvek vo svete. Podarilo sa už napríklad poskytnúť dve lietadlá na repatriáciu občanov EÚ z regiónu Wu-chan. To je iba začiatok a vzhľadom na epidemické šírenie nebezpečného koronavírusu budú žiadosti členských štátov o pomoc nepochybne pribúdať.

Koordinácia, materiálna pomoc a najmä vhodná komunikácia a výmena informácií musí pokračovať v čo najvyššej kvalite, keďže práve tieto postupy sú pridanou hodnotou EÚ. Situáciu nemožno podceniť, ale zároveň musíme urobiť všetko pre to, aby sa po rozšírení koronavírusu do Európy zabránilo panike, ktorá by mohla poškodiť naše hospodárstvo a spoločnosť možno viac ako samotný vírus.

Ochrana zdravia ľudí musí byť na prvom mieste a tomu treba podriadiť celé úsilie inštitúcií EÚ. Naše kompetentné úrady musia spolupracovať so Svetovou zdravotníckou organizáciou, ako aj s Čínou, USA, Izraelom, Ruskom a s ďalšími na urýchlenom vyvíjaní vakcíny, ale spoluprácu treba podporiť aj pri výrobe a distribúcii vhodných antivirotík a pri repatriácii občanov.

Pri fungujúcej spolupráci a dodržiavaní určených postupov by sa mohlo podariť ochrániť naše obyvateľstvo pred oveľa horšími zdravotnými a sociálnymi dôsledkami.

31. január 2020