Okrem jasného odsúdenia útokov na slobodu tlače a na samotných novinárov som rád, že sme v dnešnej rezolúcii zdôraznili aj to, že nadmerná koncentrácia vlastníctva médií, či už ide o tvorbu obsahu alebo jeho šírenie, môže ohroziť prístup občanov k obsahu. Preto som za túto rezolúciu, ktorá síce obsahuje aj kontroverznejšie tvrdenia, zahlasoval.
Ako bývalý novinár som presvedčený, že pluralita médií závisí od rôznorodosti vlastníkov médií a rozmanitosti obsahu, ako aj od nezávislej žurnalistiky. Som preto rád, že sa to dostalo aj do textu rezolúcie.
Inak si iba ťažko poradíme so šírením dezinformácií a rôznych hoaxov. Členské štáty by mali vytváraním regulačného rámca zabrániť výraznejšej koncentrácii vlastníctva médií, inak nám takmer všetky médiá bude vlastniť pár oligarchov.