Januárové plenárne zasadanie v Štrasburgu so sebou prinieslo mnohé dôležité témy. Som rád, že som mohol do plenárnej diskusie prispieť štyrmi krátkymi vystúpeniami: k poslednému vývoju situácie v Iráne a Iraku, pretrvávajúcich rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov, ničivých požiaroch v Austrálii, ale aj prioritám chorvátskeho predsedníctva EÚ, ktorou by malo byť aj posilnenie jej postavenia vo svete.

Najväčšou udalosťou začiatku roka je ale prvá rezolúcia Európskeho parlamentu k jednej z hlavných priorít novej Komisie – Európskemu zelenému paktu (Zelená dohoda), ktorú sme dnes schválili.

Práve v súvislosti s prípravou a rokovaniami k tejto rezolúcií nás čakalo zložité hľadanie kompromisu v pondelok do noci a počas celého včerajšieho dňa a tak som si ani nenašiel čas Vás o dianí v Štrasburgu doteraz informovať. Vďaka dlhým diskusiám sa nakoniec podarilo aspoň v určitej forme presadiť aj zmienku o prechodnej úlohe plynu, ktorý je v súčasnosti pre Slovensko a mnohé ďalšie štáty nenahraditeľným zdrojom energie. Pôvodný návrh hovoril iba o tom, že v budúcnosti by sa energia mala vyrábať iba z obnoviteľných zdrojov. Kolegom som opakovane zdôraznil a som naozaj rád, že finálna verzia rezolúcie, ktorej znenie sme dnes schválili, zahŕňa aj mnou presadzovanú zmienku o nevyhnutnosti rešpektovania východiskových pozícií členských štátov, a teda aktuálne zloženie energetického mixu. Samozrejme musíme rešpektovať záväzok postupne zvyšovať podiel obnoviteľných zdrojov, nie však na úkor rizika neprimeraného zvyšovania cien energií, ktoré by viedlo k ďalšiemu prehlbovaniu energetickej chudoby.

15. január 2020