28. november 2019

Vyzeralo to pre nás zle – nedobre. Ešte včera som počúval svojich kolegov vo frakcii, ako sa musíme zbavovať jadrovej energie, lebo to nie je ani bezpečný a ani environmnentálne a ekonomicky udržateľný zdroj elektrickej energie. Tak som sa postavil a zdôraznil, že takýmto postojom znemožníme štátom ako Slovensko, Bulharsko, Rumunsko, ale aj Francúzsko a možno aj Veľkej Británii plniť národné klimatické ciele a prispieť tým k naplneniu hyper ambiciózneho cieľu, aby sa Európa stala do roku 2050 uhlíkovo neutrálnou ekonomikou.

Bolo by naozaj pekné a dobré, keby sme všetci v EÚ dokázali skleníkové plyny znižovať iba vďaka výraznému využívaniu obnoviteľných zdrojov a zvýšenej energetickej efektívnosti. Ale jednoducho nie všetci na to máme a nie hneď. Chceme sa čo najskôr zbaviť uhlia, čo je dobré, ale chceme sa zbavovať aj jadra a plynu ako fosílneho paliva. OK, lenže v tom prípade sa náš energetický mix vyprázdni. Kúriť budeme drevom, svietiť sviečkami…

Ako kompromis som navrhoval podporiť pozmeňovací návrh, ktorý jadru aspoň akúsi ulohu priznáva. Skôr ako s podporou som sa stretol s pochopením a argumentáciou, že by sme mali byť odvážnejší a progresívnejší. Ale v súkromí ma veľa kolegov podporilo. Pri dnešnom hlasovaní o dvoch klimatických rezolúciách, týkajúcich sa vyhlásenia klimatickej núdze a nastávajúcej klimatickej konfencii COP25 väčšina europoslancov a medzi nimi aj niektorí z mojich kolegov z frakcie bola nakoniec proti drastickému vylúčeniu jadra a podporila spomínaný kompromis.

Musíme ale ďalej bojovať aj o dôležité miesto plynu pri znižovaní skleníkových plynov. Inak ľudia na vidieku prejdú od uhlia k drevu a prikurovať si budú aj plastami. A emisie sa nebudú znižovať, ale zvyšovať.

 

 

Vystúpenie v pléne Európskeho parlamentu 26. november 2019:

Aby sme splnili ambiciózne klimatické ciele, najmä uhlíkovú neutralitu do roku 2050, musíme mať flexibilitu v energetickom mixe a minimálne v strednodobom ohľade nemôžeme z neho vylúčiť plyn a jadro. V opačnom prípade štáty ako Slovensko iba ťažko dokážu dramaticky znížiť emisie skleníkových plynov.

V tomto duchu som apeloval na pozmenenie paragrafu, ktorý jadro nepovažuje ani za bezpečný ani ekonomicky a environmentálne udržateľný zdroj energie.

Aby sme splnili ambiciózne klimatické ciele, najmä uhlíkovú neutralitu do roku 2050, musíme mať flexibilitu v energetickom mixe a minimálne v strednodobom ohľade nemôžeme z neho vylúčiť plyn a jadro. V opačnom prípade štáty ako Slovensko iba ťažko dokážu dramaticky znížiť emisie skleníkových plynov.V tomto duchu som apeloval na pozmenenie paragrafu, ktorý jadro nepovažuje ani za bezpečný ani ekonomicky a environmentálne udržateľný zdroj energie.

Uverejnil používateľ Robert Hajšel Utorok 26. novembra 2019