Zdroje, ktoré Slovensko môže čerpať z Fondu obnovy EÚ, musia ísť na zmysluplné projekty, ktoré nielen posunú našu krajinu dopredu vo forme zelenej transformácie, digitalizácie, ale zaistia ľuďom lepšiu perspektívu a životnú úroveň. Peniaze treba využiť na prispôsobenie školstva súčasným potrebám trhu práce, skvalitnenie zdravotníckych služieb a dobudovanie infraštruktúry, od kanalizácie až po diaľnice.
Koronakríza poukázala aj na nevyhnutnosť vrátiť niektoré strategické a tradičné výroby do Európy, ktoré sa v uplynulých desaťročiach presúvali do Ázie, aby sme sa v budúcnosti v čase ďalších nielen zdravotných a ekonomických kríz ako je táto, ale aj rôznych ekonomických a environmentálnych katastrof nemuseli spoliehať len na dodávky z tretích krajín.
Ako tieňový spravodajca EP pre Fond pre spravodlivú transformáciu, z ktorého by slovenské regióny mohli využiť takmer jednu miliardu eur na zmiernenie sociálnych dopadov dekarbonizácie, vytváranie nových pracovných miest, ale aj na čistejšiu dopravu, som o týchto témach diskutoval v relácií Ide o pravdu.