Februárové zasadanie Európskeho parlamentu v Štrasburgu bolo podľa očakávaní skutočne nabité témami. Snažil som sa k viacerým bodom vystúpiť a obhajovať záujmy Slovenska a sociálne zraniteľnejších skupín obyvateľstva.
(všetky videá z vystúpení v pléne nájdete v článku nižšie)
▶️ Nastavenie vzťahov s Britániou po jej vystúpení z EÚ:
Občania EÚ potrebujú istotu, že aj po ročnom prechodnom období budú môcť na britských ostrovoch bez väčších problémov pracovať a študovať a podnikať a že im zabezpečíme čo najvyššiu úroveň práv, vrátane práv v oblasti sociálneho zabezpečenia. Preto som nástojil na tom, aby sme vyzvali britskú vládu, aby prijala nový zákon o zamestnanosti, aby sa aj po brexite dostatočne chránili práva státisícov občanov EÚ a medzi nimi aj viac ako 70.000 Slovákov.
▶️ Spravodlivá transformácia k dekarbonizácii a k zelenšej ekonomike:
Fond spravodlivej transformácie sa bude podieľať na zabezpečení prechodu na novú ekonomiku, som preto rád, že som sa stal tieňovým spravodajcom EP a budem sa na jeho príprave aktívne podieľať. Treba urobiť všetko pre to, aby transformáciu nemuseli zaplatiť sociálne najzraniteľnejší ľudia, či už vyššími cenami za energiu alebo stratou pracovného miesta.
▶️ Situácia s koronavírusom:
V diskusii som opätovne zdôraznil potrebu lepšej koordinácie, informovanosti a pripravenosti zo strany EÚ aj členských štátov. Požiadal som Európsku komisiu, aby v rámci boja proti masívnejšiemu rozšíreniu koronavírusu skvalitnila komunikáciu o tom, ako tejto hrozbe predchádzať. Je totiž viac než nevyhnutné prijímať efektívne opatrenia a prispieť k zastaveniu šírenia samotného vírusu ako aj poplašných správ a neoverených informácií. Viete, že nie všetky rúška, ktoré sú v predaji, nás v prípade šíriacej sa nákazy naozaj aj ochránia?
▶️ Rovnosť žien a mužov:
Stratégia pre rodovú rovnosť by mala byť minimálne politickým záväzkom. V 21.storočí je nepredstaviteľné a veľmi nespravodlivé, aby mali ženy stále nižšie platy a dôchodky ako muži. Prioritou pre nás musí byť aj zosúladenie rodinného a pracovného života a naďalej musíme bojovať proti všetkým typom násilia a diskriminácie. Aby sa ženy mohli po narodení dieťaťa skoro vrátiť do práce, musíme mať aj dostatok dostupných materských škôl.
▶️ Nová politika rozširovania EÚ:
Vítam iniciatívu Európskej komisie, ktorá obnoví našu dôveryhodnosť vo vzťahu ku krajinám uchádzajúcim sa o členstvo v EÚ a zaručí im, aby sa tak aj stalo, ak samozrejme splnia všetky kritériá. Tak to bolo aj v našom prípade, keď sme takmer pred 20.rokmi finišovali predvstupové rokovania. Nový proces bude transparentnejší, dôveryhodnejší a predídeme nemilým prekvapeniam ako uplynulú jeseň, keď francúzsky prezident Emmanuel Macron s podporou Dánska a Holandska znenazdajky zablokoval očakávané otvorenie rokovaní o vstupe so Severným Macedónskom a Albánskom a tým EÚ poslala veľmi negatívny signál aj Srbsku a Čiernej Hore, ktoré o vstupe už rokujú.
V pléne som počas februárového zasadania EP v Štrasburgu vystúpil aj k ďalším témam, záznamy nájdete nižšie.

Záznamy z vystúpení v pléne počas februárového zasadania EP v Štrasburgu:

Koronavírus:

Rodová rovnosť: Je nepredstaviteľné, aby mali ženy stále nižšie platy a dôchodky:

Rokovania o partnerstve s Veľkou Britániou:

Bezpečnosť detí na internete:

Rozširovanie EÚ – nová metodika

Fond spravodlivej transformácie: EÚ musí zabezpečiť férový prechod na novú ekonomiku

Viacročný finančný rámec EÚ:

PCI: Projekty spoločného záujmu:

Malé a stredné podniky sú chrbtovou kosťou našej ekonomiky:

14. február 2020