Posledné tohtoročné plenárne zasadanie EP v Štrasburgu bolo náročným aj rôznorodosťou tém, pri ktorých sa niekedy ťažko hľadá jednoznačná politická zhoda tak na európskej urovni, v rámci politickej skupiny, ale zároveň zohľadňujúc aj potrebu rešpektovať spoločensko-historické odlišnosti v jednotlivých členských štátoch.

Zaoberali sme sa tak pripomenutím 30. výročia rumunskej revolúcie, vývojom situácie na Malte po vražde novinárky, kde tamojší premier napriek narastajúcemu tlaku z rôznych strán stále neodstúpil, ťažkou situáciou Ujgurov v Číne, ako aj sprísnením zdaňovania technologických firiem, nevyhnutnou digitálnou transformáciou zdravotných služieb, ktoré musíme aj v kontexte starnutia populácie prispôsobiť potrebám a nárokom našich občanov, opatreniam proti podvodom s DPH, ale aj ochranou nielen včiel, ale všetkých opeľovačov, ktorých existencia je používaním pesticídov ohrozená.

Som rád, že sa mi podarilo do plenárnej rozpravy prispieť štyrmi príspevkami a spolu s kolegami v rámci pracovnej skupiny výboru pre priemysel naliehať, aby bola uznaná kľúčová úloha nášho výboru v rámci legislatívnych opatrení, ktoré budú súčasťou nového pracovného programu Európskej komisie a tzv. Zelenej dohody. Je to totiž predovšetkým úspešná transformácia priemyslu, od ktorej bude vo veľkej miere závisieť schopnosť členských štátov plniť ambiciózne klimatické ciele a dosiahnuť uhlíkovú neutralitu.

V tomto predvianočnom zhone vám prajem predovšetkým bezproblémové zavŕšenie pracovného roku pred vianočnými sviatkami, ktoré by naozaj mali byť najmä sviatkami rodiny a pokoja.

19. december 2019