Napriek tomu, že je dnes Zelený štvrtok, ministri financií krajín eurozóny pokračujú v rokovaniach o prijatí opatrení na prekonanie koronakrízy. Verím, že po prvom neúspešnom pokuse z utorka sa do zajtra podarí dosiahnuť dohodu, ktorá bude akceptovateľným kompromisom a budeme sa môcť v záchrane podnikov, zamestnanosti a celej ekonomiky pohnúť dopredu.

Koronakríza jasne ukázala, že sme v EÚ neboli na takýto typ kríz dostatočne pripravení, ani na európskej, ani na národnej úrovni. Zlyhávala spolupráca medzi štátmi a opatrenia z európskeho centra prichádzali s oneskorením.

Hoci EÚ plní v oblasti ochrany verejného zdravia len podporné úlohy, v čase, keď epidémia prerástla do jasnej pandémie, Európska komisia aj na nástojenie nás – europoslancov a niektorých štátov EÚ začala konať a využila svoju koordinačnú kompetenciu a prijala rad veľmi dobrých a účinných opatrení a dnes už naozaj nemôže nikto povedať, že EÚ nepomáha.

Rozviazali sa ruky vládam, uvoľnili alebo presunuli sa obrovské prostriedky, mobilizujú sa rôzne fondy, schvaľujú sa schémy štátnej pomoci. Iba v prípade možného presunu peňazí z tzv. eurofondov sa Slovensku naskytá možnosť využiť celkovo až vyše štyri miliardy eur, z ktorých by inak istá časť putovala naspäť do Bruselu. Vláda ale musí čo najrýchlejšie pripraviť potrebné opatrenia a súvisiace projekty.

Práve v týchto hodinách rokujú ministri financií eurozóny o návrhoch na uvoľnenie obrovskej likvidity pre naše ekonomiky a podniky, ktoré v prípade prijatia budú znamenať naozaj obrovskú pomoc pri prekonávaní dôsledkov tejto krízy. Ide tiež o dočasnú záchrannú poistnú schému SURE, na spôsob nemeckého kurzarbeitu, ktorá umožní garanciu dostatočného príjmu všetkým zamestnancom, ktorí museli prejsť na čiastočný úväzok, alebo prácu úplne prerušiť. Pokiaľ ide o vytvorenie potrebnej likvidity, je na stole možnosť využitia ESM – známeho u nás pod pojmom euroval, ktorý sa aplikoval počas gréckej dlhovej krízy a v ktorom je viac ako 400 miliárd eur. Ďalšou možnosťou je vydanie špeciálnych koronaeurobondov.

Tieto opatrenia nemali doteraz podporu všetkých štátov EÚ, keď sa proti ním stavali alebo svoj súhlas podmieňovali rôznymi záväzkami najmä takzvaní čistí platcovia. Verím však, že nejaká dohoda, ktorá umožní vytvorenie výraznejšej likvidity, sa musí dosiahnuť. Inak sa nám v Európskej únii bude iba ťažko obnovovať priemysel, zachraňovať malé a stredné podniky, ako aj zamestnancov.

Musíme byť pripravení využiť nielen tieto, ale aj ďalšie nástroje, ktoré prídu, aby sme v deň D, po skončení pandémie a návrate ľudí do práce, dokázali znovunaštartovať našu ekonomiku.

Dá sa očakávať, že podobným krízam a pandémiám budeme čeliť aj v budúcnosti, zo súčasnej situácie by sme sa mali preto poučiť a ešte skôr, ako sa vrátime do normálu, respektíve do „nového normálu“, tento čas musíme využiť na prípravu takých opatrení, ktoré nám v budúcnosti pomôžu zareagovať rýchlejšie a efektívnejšie.

Všetkým vám prajem v rámci možnosti čo najpríjemnejšie strávené veľkonočné sviatky napriek sprísneným opatreniam, ktorých myšlienku narozdiel od spôsobu vykonania podporujem. Naša cesta, ktorú začala ešte predchádzajúca vláda, zatiaľ ale zabránila vypuknutiu pandémie u nás a tým aj zabránila tlaku na oddelenia intenzívnej starostlivosti v nemocniciach a kolapsu, akého sme boli svedkami v niektorých mestách severného Talianska, či Španielska. Sme iba na začiatku boja s koronakrízou, ktorý bude možno veľmi dlhý a vyžiada si od nás veľa odriekania.