V čase, keď na Slovensku zomiera priemerne na jeden milión ľudí v dôsledku ochorenia COVID-19 viac pacientov nielen ako v Belgicku alebo vo Francúzsku, ale aj ako v Maďarsku, Poľsku a dokonca aj ako v susednej Českej republike, treba vyvinúť úsilie na čo najrýchlejšie preočkovanie všetkých zdravotne rizikových ľudí a seniorov. Treba zabezpečiť dostatok vakcinačných dávok.
Keďže je jasné, že to ešte niekoľko týždňov potrvá, povzbudivé sú aj najnovšie správy o nových liekoch alebo novej liečbe. Ministerstvo zdravotníctva povolilo na volanie anesteziológov antiparazitikum Ivermektín na liečbu nielen v nemocniciach, ale aj na predpisovanie ambulanciami. Možno nepôjde o žiadny zázrak, ale určite jeho správne nasadenie a dávkovanie môže stovky ľudí uchrániť pred smrťou alebo veľmi vážnym priebehom choroby.
Ešte povzbudivejšia správa prichádza dnes z Nemecka, v ktorom práve odsúhlasili liečbu využitím monoklonálnych protilátok, na čo sa čakalo už dlhšie. Priznám sa, že ja som do výskumu americkej firmy Regeneron v tejto oblasti vkladal už dávno väčšie nádeje ako do očkovania.
K nasadzovaniu tejto liečby by malo dochádzať ešte v začiatočných štádiách ochorenia, a tak by sa malo predchádzať vážnejším stavom. Ale ani v Nemecku si nemyslia, že ide o nejakú atómovú bombu, ale skôr o premostenie času, pokým nedôjde k masívnejšiemu preočkovaniu populácie. S tým ale nastávajú problémy vo väčšine štátov z dôvodu nedostatku vakcinačných dávok spôsobeného neplnením si svojich záväzkov zo strany dodávateľov vakcín.
Preto aj ja a poslanci z našej sociálno-demokratickej frakcie v Európskom parlamente vyzývame Európsku komisiu, aby v súčinnosti s vládami členských štátov urobila všetko pre zabezpečenie dostupnosti vakcín pre všetkých obyvateľov a prioritne nielen pre seniorov, ale aj pre zdravotníkov a ľudí so zdravotnými rizikami v celej Európskej únii.
Je nemysliteľné, aby napriek avizovanému zabezpečeniu až dvoch miliárd vakcín pre Európsku úniu dochádzalo k oneskoreniu dodávok vakcín do niektorých členských štátov a tým sa ohrozil cieľ zaočkovať do leta 70 percent populácie. Ak Európska komisia v mene únie uzavrela predkupné dohody s viacerými výrobcami vakcín a stovkami miliónov prefinancovala ich vývoj a výrobu, nemôže sa stať, aby dodávatelia ako Pfizer-BioNTech alebo AstraZeneca už teraz avizovali sklz v dohodnutých dodávkach.
Takisto treba zabezpečiť účinnú kontrolu exportu z EÚ akýchkoľvek vakcinačných dávok, ktoré boli na našom území vyrobené. Proces vakcinácie treba urýchliť o to viac, že sa už takmer vo všetkých regiónoch Európy šíri nová oveľa infekčnejšia mutácia koronavírusu a možno ďalšie čoskoro pribudnú.
V ideálnom prípade by občania mali mať možnosť vybrať si medzi vakcínami založenými na mRNA technológii (Pfizer-BioNTech, Moderna) a tzv. adenovírusovými vektorovými vakcínami (napríklad AstraZeneca alebo Sputnik 5).
Pokiaľ ide o tzv. vakcinačný preukaz, treba si úprimne odpovedať na otázku, či naozaj chceme obmedzovať osobné slobody a práva ľuďom, ktorí sa z rôznych vážnych dôvodov nechcú alebo objektívne nemôžu dať zaočkovať.
V neposlednom rade pripomínam, že okrem vakcín treba aj naďalej venovať dostatočné úsilie hľadaniu účinných liekov a účinnej liečby na ochorenie COVID-19, čo chvalabohu potvrdzujú mnou vyššie uvedené informácie.
V podobnom duchu preto nástojím aj na vyčlenení adekvátnych investícií do vývoja a výskumu v rozpočte EÚ na rok 2022 v odporúčaniach pre Komisiu, ktoré v týchto dňoch vo výbore pripravujem ako tieňový spravodajca našej frakcie.