Aká bude situácia 1. februára po odchode Británie?

Aká bude situácia 1. februára po odchode Británie? Brexitovú dohodu budeme schvaľovať v stredu 29. januára a svojím hlasom ju podporím. Ide o najlepšiu možnú dohodu akú sa podarilo dosiahnuť a do maximálnej miery eliminuje…

Pragmatický a racionálny prístup musí prevládnuť nad emóciami

Aj keď nám všetkým záleží na tom, aby sme znižovali skleníkové emisie a tým prispeli do boja proti klimatickým zmenám, nezhodneme sa zatiaľ na tom, ako to urobiť s čo najmenšími negatívnymi vplyvmi na našu konkurencieschopnosť,…

Dočkáme sa jednej univerzálnej nabíjačky?

Ďalší krok smerom k uzákoneniu jednej univerzálnej nabíjačky pre všekty mobilné telefóny a tablety, čítačky e-kníh sme urobili v Európskom parlamente tento týždeň v Štrasburgu. Je absurdné, aby desaťročie po rozšírení…

Požiare v Austrálií sú apokalyptický predobraz toho, čo nás čaká

Pravdepodobne najničivejšie a najrozsiahlejšie požiare, ktorým v súčasnosti čelí Austrália, sú dôkazom, že musíme konať. Moje vystúpenie v pléne EP: https://www.youtube.com/watch?v=zdDtNVYs3Bk Európska zelená…

Aby sme zaistili efektívnu ochranu a obnovu biodiverzity, musíme konať rýchlo a rozumne

Svojím hlasom som podporil uznesenie EP o biodiverzite, keďže sa stotožňujem s tým, že popri boju proti klimatickým zmenám sa musíme usilovať aj o ochranu a najmä obnovu biologickej diverzity, ktorá za posledné desaťročia…

Januárové plenárne zasadanie EP v Štrasburgu

Januárové plenárne zasadanie v Štrasburgu so sebou prinieslo mnohé dôležité témy. Som rád, že som mohol do plenárnej diskusie prispieť štyrmi krátkymi vystúpeniami: k poslednému vývoju situácie v Iráne a Iraku, pretrvávajúcich…

Diskusia s podpredsedom EK Marošom Šefčovičom: Hrozí nám, že v priemere môže prísť o prácu až 50-70 % ľudí, ktorých musíme prípraviť na iné typy prác.

Som veľmi rád, že prvým tohtoročným komisárom, s ktorým sme v rámci zasadania našej politickej skupiny diskutovali, bol práve Maroš Šefčovič, ktorý určite zohrá dôležitú úlohu vo formovaní našej budúcnosti v Európskej…

Decembrové zasadanie v Štrasburgu

Posledné tohtoročné plenárne zasadanie EP v Štrasburgu bolo náročným aj rôznorodosťou tém, pri ktorých sa niekedy ťažko hľadá jednoznačná politická zhoda tak na európskej urovni, v rámci politickej skupiny, ale zároveň…

Video: Ochranou včiel chránime planétu aj pre naše deti 

Ochrana ekosystému a jeho zachovanie pre naše deti a ďalšie generácie by mala byť naším spoločným cieľom bez ohľadu na politický názor či krajinu, z ktorej pochádzame. Nielen pre zachovanie biodiverzity, ale aj pre mnohé…

Transformáciu k zelenšej ekonomike nemôžu zaplatiť chudobnejší

Boj s klimatickými zmenami a celkový prechod ekonomiky EÚ k zelenšej a digitálnejšej dominoval dnešnej diskusii s poslancami EP v Bratislave. Opakovane som zdôrazňoval, že akákoľvek transformácia musí byť sprevádzaná opatreniami,…