Euroscola: Z Bruselu do Pezinka, Giraltoviec a Tvrdošína

Popri zasadaniach politickej skupiny, výborov a pracovných stretnutiach mi bolo tento týždeň potešením diskutovať aspoň cez videohovor s tromi ďalšími strednými školami z Pezinka, Giraltoviec a Tvrdošína. Diskusie boli skutočne…

Plyn musí ešte dlho ostať legitímnou súčasťou energetického mixu

Plyn musí ešte dlho ostať legitímnou súčasťou energetického mixu a projekty prepojovacej infraštruktúry, ktoré budú môcť raz byť použité aj na prepravu bioplynu alebo ak chcete biometánu, by ešte určite nemali byť vylučované…

Je po híringoch a budúca EK je bližšie k prevzatiu moci

Uplynulé štyri dni sa niesli v znamení náročných rokovaní v Bruseli o budúcich komisároch EÚ, situácii v Bolívii a Chile, ako aj spomienkovými akciami k 30.výročiu pádu berlínskeho múru a spoločenských zmien v našom…

Pri všetkých cieľoch nezabúdajme na ľudí

Splnenie cieľov v oblasti boja proti klimatickým zmenám a technologickej transformácii si vyžiada obrovské úsilie nielen na strane Európskej únie a štátov, ale aj podnikateľského prostredia, zamestnávateľov a zamestnancov. Pri…

So slovenskými novinármi o brexite, budúcej Európskej komisii

Presvedčenie, že sa budúcej Európskej komisii nepodarí nastúpiť do úradu ani v odloženom termíne – 1.decembra a že k brexitu nedôjde ani v tretíkrát za sebou posunutom termíne – do 31.januára som vyjadril na stretnutí…

O 5 minút 12 na RTVS

“Keď raz poviem, že chcem odísť, mal by som byť na to pripravený” “Proces odchádzania z EÚ nie je jednoduchý. Únia ukázala, že sa vie pripraviť, britská vláda nedokázala vo vlastnom parlamente presadiť ani dohodnutú…

Záchranné operácie v Stredomorí - ZDRŽAL SOM SA - DOŠLO K TECHNICKEJ CHYBE

Milí priatelia, dovoľte mi uviesť vzniknutú situáciu v súvislosti s hlasovaním pri rezolúcií o pátracích a záchranných operáciách v Stredozemnom mori na pravú mieru. Pri hlasovaní som sa rozhodol v súlade s líniou slovenskej…

Cesta do cieľa bude dlhšia ako sa predpokladalo

18. október 2019 Po štyroch pracovných dňoch v Bruseli a dnešnom dni v Bratislave cestujem ako zvyčajne do mojej rodnej Štiavnice. Už na D1 je riadna zápcha, cesta teda bude dlhšia ako zvyčajne. Tak ako je jasné, že po…