Kvôli koronavírusu budú na pléne EP viacerí poslanci chýbať

27. február 2020 Znepokojenie nad rýchlosťou šírenia, ale snaha upokojiť situáciu a zabrániť panike. To je asi hlavná charakteristika najnovších reakcií Bruselu na šírenie korona vírusu COVID-19. Znepokojenie isto vyvolal…

Pozmeňovacie návrhy

20. február 2020 Súčasťou práce poslanca Európskeho parlamentu a celého tímu je aj pomerne zdĺhavé čítanie množstva legislatívnych textov, kde aj malá zmena môže znamenať veľký kvalitatívny posun. Som preto rád,…

Námietka proti 4. zoznamu projektov spoločného záujmu neuspela - jej autori sa zhodli na probléme, nie však na riešení

19. február 2020 Plyn bude v prechodnom období zohrávať úlohu pri postupnej dekarbonizácii európskeho priemyslu, energetiky a dopravy, ale aj z hľadiska využiteľnosti infraštruktúry pri prechode na zelené zdroje ako je biometán…

Februárové zasadanie EP v Štrasburgu (+ 9 video vystúpení)

Februárové zasadanie Európskeho parlamentu v Štrasburgu bolo podľa očakávaní skutočne nabité témami. Snažil som sa k viacerým bodom vystúpiť a obhajovať záujmy Slovenska a sociálne zraniteľnejších skupín obyvateľstva. (všetky…

Rozširovanie EÚ: Brusel chce vyhovieť Macronovi, ale aj zvýšiť svoju kredibilitu na Balkáne

Macedónsko zmenilo vlani svoj názov na Severné Macedónsko, len aby vyhovelo Európskej únii, ale aj tak nedostalo pozvanie na rokovanie o vstupe do nášho zoskupenia. Zablokoval to hlavne francúszky prezident Emmanuel Macron s podporou…

? V rádiu Slovensko o brexite - 1. február 2020 o 20:05

Počnúc polnocou z piatka na sobotu historicky prvá členská krajina - Veľká Británia - vystúpila z EÚ. O tom, čo bude nasledovať, ako sa prechodné obdobie dotkne Slovákov žijúcich a pracujúcich na Britských ostrovoch, aké…

Koronavírus: Nepodceňujme situáciu, ale nepodliehajme panike

Aktivovanie Európskeho mechanizmu civilnej ochrany bolo prvou reakciou inštitúcií EÚ v snahe pomôcť členským štátom v boji proti šíreniu nového koronavírusu z Číny. Prostredníctvom tohto mechanizmu môže EÚ poskytovať…

Práve sme odhlasovali brexit

Pred chvíľou sme v Európskom parlamente hlasovaním (621 hlasmi, 49 proti, 13 sa zdržalo) schválili vystúpenie Veľkej Británie z Európskej únie. Napriek zdĺhavému trojročnému procesu "odchádzania" Londýnu bol dnešný deň…

Aká bude situácia 1. februára po odchode Británie?

Aká bude situácia 1. februára po odchode Británie? Brexitovú dohodu budeme schvaľovať v stredu 29. januára a svojím hlasom ju podporím. Ide o najlepšiu možnú dohodu akú sa podarilo dosiahnuť a do maximálnej miery eliminuje…

Pragmatický a racionálny prístup musí prevládnuť nad emóciami

Aj keď nám všetkým záleží na tom, aby sme znižovali skleníkové emisie a tým prispeli do boja proti klimatickým zmenám, nezhodneme sa zatiaľ na tom, ako to urobiť s čo najmenšími negatívnymi vplyvmi na našu konkurencieschopnosť,…