Mnohí si myslíme, že pre všetkých by bolo lepšie, keby Spojené kráľovstvo ostalo v Európskej únií aj naďalej, ale ak britská vláda opierajúca sa o výsledky slobodného referenda chce doviesť brexit do konca, tak túto vôľu musíme demokraticky rešpektovať. Zároveň musíme urobiť všetko pre to, aby naši občania žijúci, pracujúci a študujúci na britských ostrovoch a naopak boli týmto brexitom čo najmenej postihnutí. Musíme zabezpečiť, aby nedošlo k narušeniu fungovania jednotného trhu a aby si Londýn splnil svoje finančné záväzky voči únii. My môžeme sympatizovať s tými, ktorí chcú zvrátiť brexit, ale nemôžeme nútiť Spojené kráľovstvo, aby svoju žiadosť o vystúpenie z únie stiahlo.

Veľká Británia bola, je a ostane dôležitým partnerom a verím, že aj spojencom Európskej únie aj po vystúpení z nej. Brexit nie je žiadna tragédia, aj keď ide o smutnú epochu v histórii našej Európskej únie. Prosím, nestrašme katastrofickými scenármi o nedostatku potravín alebo liekov. Zvládnutý brexit môže byť dobrým štartovacím bodom nastavenia novej úrovne vzťahov. Tak ako to bolo, hoci v inom kontexte, aj v prípade rozdelenia bývalého Česko-Slovenska, keď niekoľko rokov po rozdelení dosiahli tieto dva nové štáty najlepšie možné vzťahy.

Dnes ale ani nevieme, či a za akých podmienok k brexitu príde a preto musíme byť pripravení na všetky možné scenáre, aj na tvrdý brexit

18. september 2019