Entries by rhweb

EÚ JE VOČI VEĽKEJ BRITÁNII NAOZAJ VEĽKORYSÁ

  EÚ vyhovela žiadosti Londýna o ďalší odklad na brexit, tentoraz dostal Londýn rovno dva termíny, ak nezorganizuje voľby do EP, tak aj bez dohody musí vystúpiť z EÚ najneskôr 1.júna, ak ich ale zorganizuje, tak až 31.októbra    Zorganizovaním volieb do EP vyšle Británia do EP 73 svojich zástupcov a tým zamedzí 27 zvoleným […]

,

BANSKÁ ŠTIAVNICA V EURÓPSKOM PARLAMENTE

Ako štiavnický rodák a riaditeľ Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku som koncom minulého roka s radosťou podporil výstavu pri príležitosti 25. výročia zápisu Banskej Štiavnice do zoznamu svetového dedičstva UNESCO, ktorú na pôde Európskeho parlamentu otvoril úvodným príhovorom kvestor a poslanec EP Vladimír Maňka spolu s primátorkou mesta Nadeždou Babjakovou.