Entries by rhweb

Decembrové zasadanie v Štrasburgu

Posledné tohtoročné plenárne zasadanie EP v Štrasburgu bolo náročným aj rôznorodosťou tém, pri ktorých sa niekedy ťažko hľadá jednoznačná politická zhoda tak na európskej urovni, v rámci politickej skupiny, ale zároveň zohľadňujúc aj potrebu rešpektovať spoločensko-historické odlišnosti v jednotlivých členských štátoch. Zaoberali sme sa tak pripomenutím 30. výročia rumunskej revolúcie, vývojom situácie na Malte po vražde […]

Video: Ochranou včiel chránime planétu aj pre naše deti 

Ochrana ekosystému a jeho zachovanie pre naše deti a ďalšie generácie by mala byť naším spoločným cieľom bez ohľadu na politický názor či krajinu, z ktorej pochádzame. Nielen pre zachovanie biodiverzity, ale aj pre mnohé vážne zdravotné riziká spojené napríklad s používaním neonikotínoidov, ktoré útočia na centrálnu nervovú sústavu včiel a ďalších opeľovačov, musíme radikálne […]

Transformáciu k zelenšej ekonomike nemôžu zaplatiť chudobnejší

Boj s klimatickými zmenami a celkový prechod ekonomiky EÚ k zelenšej a digitálnejšej dominoval dnešnej diskusii s poslancami EP v Bratislave. Opakovane som zdôrazňoval, že akákoľvek transformácia musí byť sprevádzaná opatreniami, ktoré dotknutým krajinám, odvetviam priemyslu, ale najmä ľuďom zabezpečia adekvátne náhradné riešenia, dôstojný život a pracovné podmienky. Musíme zabraňovať prehlbovaniu energetickej chudoby, ktorá nie […]

Jadrová energia dnes nedostala červenú

28. november 2019 Vyzeralo to pre nás zle – nedobre. Ešte včera som počúval svojich kolegov vo frakcii, ako sa musíme zbavovať jadrovej energie, lebo to nie je ani bezpečný a ani environmnentálne a ekonomicky udržateľný zdroj elektrickej energie. Tak som sa postavil a zdôraznil, že takýmto postojom znemožníme štátom ako Slovensko, Bulharsko, Rumunsko, ale […]

Teraz je už na Európskej komisii, aby naplnila očakávania ľudí

Dnes sme v Európskom parlamente dali silný mandát na ďalších päť rokov novej Európskej komisii, v ktorej pravou rukou predsedníčky Ursuly von der Leyen bude aj Maroš Šefčovič. Nová komisia dostala dokonca oveľa viac hlasov ako tá predošlá pod vedením Jean-Clauda Junckera. Teraz už nič nestojí v ceste tohto tímu, aby 1.decembra nastúpil do úradu […]

Nezabúdajme, že dialóg a nie konfrontácia bol jednou z priorít Nežnej revolúcie

Počas diskusie k 30. výročiu Nežnej revolúcie som vystúpil s nasledovným príspevkom v pléne EP v Štrasburgu. Sloboda prejavu, zhromažďovania sa, cestovania, podnikania, ale hlavne slobodné voľby sú výdobytkami Nežnej revolúcie a demokratických zmien v srdci Európy. Osobne som rád, že sme v roku 1989 odzvonili „komunistickému“ režimu, ktorý najmä v 50-rokoch krvavo potláčal slobody […]

Euroscola: Z Bruselu do Pezinka, Giraltoviec a Tvrdošína

Popri zasadaniach politickej skupiny, výborov a pracovných stretnutiach mi bolo tento týždeň potešením diskutovať aspoň cez videohovor s tromi ďalšími strednými školami z Pezinka, Giraltoviec a Tvrdošína. Diskusie boli skutočne nabité témami a aj napriek limitovanému času ma veľmi potešila pozitívna odozva. Študentov zaujímala predovšetkým aktuálna situácia s novou Európskou komisiou, ktorá tento týždeň dostala […]

Plyn musí ešte dlho ostať legitímnou súčasťou energetického mixu

Plyn musí ešte dlho ostať legitímnou súčasťou energetického mixu a projekty prepojovacej infraštruktúry, ktoré budú môcť raz byť použité aj na prepravu bioplynu alebo ak chcete biometánu, by ešte určite nemali byť vylučované zo zoznamu projektov spoločného záujmu. Pre vysvetlenie, práve takéto projekty dostávajú podporu (aj finančnú) zo strany EÚ. Zdôraznil som to na dnešnom […]

Je po híringoch a budúca EK je bližšie k prevzatiu moci

Uplynulé štyri dni sa niesli v znamení náročných rokovaní v Bruseli o budúcich komisároch EÚ, situácii v Bolívii a Chile, ako aj spomienkovými akciami k 30.výročiu pádu berlínskeho múru a spoločenských zmien v našom regióne. Zajtra budem diskutovať v Bratislave o prioritách budúcej Európskej komisie a najmä o tom, ako zosúladiť boj s klimatickými zmenami […]

Pri všetkých cieľoch nezabúdajme na ľudí

Splnenie cieľov v oblasti boja proti klimatickým zmenám a technologickej transformácii si vyžiada obrovské úsilie nielen na strane Európskej únie a štátov, ale aj podnikateľského prostredia, zamestnávateľov a zamestnancov. Pri transformácii slovenskej a európskej ekonomiky na zelenšiu a technologicky vyspelejšiu musíme postupovať férovo a spravodlivo najmä voči ľuďom a nemôžeme ďalej znižovať ich sociálny štandard. […]