Som veľmi rád, že práve dnes pred zajtrajším hlasovaním o legislatívnych opatreniach súvisiacich s našimi záväzkami v boji proti klimatickým zmenám, som mal takmer hodinové rokovanie s komisárkou EÚ pre energetiku Kadri Simson.

Zajtrajšie hlasovanie ukáže, či dáme zeleným reformám aj silný sociálny rozmer, a či urobíme všetko pre to, aby najvyššiu cenu za prechod od fosílnych palív k zeleným zdrojom energie nezaplatili naši občania, a či v tomto procese pomôžeme tým najzraniteľnejším domácnostiam.

Zelená transformácia môže byť totiž úspešnou iba vtedy, ak bude aj sociálne únosnou a neprinesie devastačné ceny pre nízkopríjmové domácnosti, ktoré takisto potrebujú kúriť a využívať svoj automobil. Nemôžeme nikoho trestať za to, že nemá prostriedky na urýchlený prechod od auta s naftovým motorom k elektromobilu a ani za to, že nemôže nateraz kúriť niečím iným ako drevom alebo plynom. Ak chceme týchto ľudí motivovať prejsť na iný typ kúrenia, stačiť nebudú nejaké smiešne kupóny, ktoré nevykompenzujú nevyhnutné investície ani z jednej tretiny.

S komisárkou Kadri Simsom som hovoril aj o ďalších možných opatreniach zo strany Bruselu na zaistenie bezpečnosti a cenovej dostupnosti ropy a plynu v súvislosti s rozhodnutím EÚ zbavovať sa energetickej závislosti na Rusku. Zdôraznil som aj potrebu investovať z rozpočtu EÚ aj do plynárenskej infraštruktúry, ktorá pomôže krajinám ako je Slovensko napojiť sa na alternatívne energetické cesty.

Všetkým Vám zo Štrasburgu prajem pekný a pokojný takmer letný večer.