Svojím hlasom som podporil uznesenie EP o biodiverzite, keďže sa stotožňujem s tým, že popri boju proti klimatickým zmenám sa musíme usilovať aj o ochranu a najmä obnovu biologickej diverzity, ktorá za posledné desaťročia v dôsledku intenzívnej priemyselnej a najmä poľnohospodárskej činnosti značne utrpela.

Život na našej planéte je ohrozený a o tejto hrozbe svedčia nielen ničivé požiare v Austrálii alebo nedávno na Sibíri, majúce za dôsledok vyhynutie množstva druhov živočíchov a rastlín, ale aj úbytok včiel a iných opeľovačov, či šíriace sa choroby z extenzívneho využívania pesticídov.

Aby sme zaistili efektívnu ochranu a obnovu biodiverzity, musíme konať rýchlo a rozumne. Na to som poukázal aj vo svojom vystúpení v pléne

Zdôraznil som, že musíme čo najskôr dramaticky obmedziť používanie pesticídov, prestať s neprimeranými výrubmi lesov a rozširovať chránené územia. Na obnovu degradovaných ekosystémov treba vyčleniť dostatok prostriedkov z viacerých európskych fondov a schém, nielen z rozpočtu EÚ.

Do riešenia tohto problému by mala inteligentne prispieť aj prispôsobená spoločná poľnohospodárska politika a kohézna politika. Súčasne nemožno zabudnúť na sociálne dôsledky takýchto opatrení a pomôcť pri takejto transformácii aj lesníkom, rybárom a farmárom.

16. január 2020