Zaistenie bezpečnosti energetických dodávok a prijateľnejšie ceny plynu a elektriny sú aj naďalej témy, ktoré dominujú mojim rokovaniam aj na tohtomesačnom pléne Európskeho parlamentu otvorenom včera v Štrasburgu.
Európska komisia by mala už v nasledujúcich dňoch predložiť spôsoby ako urýchlene znižovať našu energetickú závislosť od ruských fosílnych palív, vrátane plynu bez ohrozenia našej energetickej bezpečnosti.
Vysoké ceny elektriny a plynu, pokračujúca vojna na Ukrajine núti aj Brusel, aby otvoril vládam členských štátov možnosti ako kompenzovať tieto zvýšené náklady najmä sociálne zraniteľnejším domácnostiam. Len ich aj slovenská vláda musí využiť!
O všetkých týchto otázkach som dnes v okruhu mojich kolegov z viacerých štátov rokoval aj s podpredsedom Európskej komisie Fransom Timmermansom.
Opätovne som mu tlmočil názor, že pre štáty ako Slovensko, Maďarsko, ale aj Českú republiku a Rakúsko by okamžité odtrhnutie sa od ruského plynu bolo veľmi náročné (ak nie priamo devastačné).
Pre štáty nášho regiónu by to bolo náročné nielen kvôli veľkej závislosti na ruskom plyne, ale aj preto, že ležia na konci všetkých prepravných ciest od LNG terminálov a zároveň treba dobudovať prepravnú kapacitu z týchto terminálov do našich krajín.
To znamená, že tu pôjde aj o potrebu solidarity tých, ktorí sú bližšie k týmto terminálom, s tými, ktorí sú ďalej, ale taktiež o dobudovanie prepravnej infraštruktúry.
Aby som nezabudol na rodný kraj, mám v Štrasburgu aj kúsok Štiavnických vrchov s čarovnou renovovanou baštou na Piargu. Vďačím za to mojim návštevníkom a pohľad si užívam vo svojej kancelárii.