Sviatok práce si tento rok kvôli koronakríze nikto nepripomenie spoločnými oslavami, ale skôr prácou okolo domu, výletom do prírody alebo zaroseným pohárikom v kruhu najbližších. S pribúdajúcim vekom sa človek istej nostalgii nevyhne a spomenie si na všetko viditeľné, čo s prvým májom bolo spojené, či už išlo o povinné prvomájové sprievody alebo stavanie májov.

Prvý máj je a mal by navždy ostať príležitosťou uvedomiť si potrebu boja za spravodlivý svet pre všetkých. Dnes je to ešte dôležitejšie, lebo koronakríza pripraví v Európe milióny ľudí o prácu a tým pádom aj o hlavnú časť ich príjmov. Možno ani my na Slovensku sa nevyhneme návratu na dvojciferné percentá nezamestnaných.

Po svojom nástupe do Európskeho parlamentu som opakovane upozorňoval, že zelenú a digitálnu transformáciu našej ekonomiky nemôžu zaplatiť sociálne najzraniteľnejšie vrstvy obyvateľstva tým, že prídu o prácu a na nový typ práce im nikto nepomôže sa pripraviť. Do toho ale prišla koronakríza a s ňou úpadok ekonomickej aktivity v celej Európe.

Využime preto všetky fiškálne a štrukturálne nástroje, ponúkané Európskou úniou, aby sme túto krízu prekonali čo najrýchlejšie, a s čo najmenšími sociálnymi otrasmi. A to v maximálnej miere.